ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДІАНИ ПОДОЛЯНЧУК»

1. Загальні положення

1.1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Діани Подолянчук» (надалі «Фонд», «Ми» у будь-якому відмінку), яка є Володільцем та Розпорядником персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних», здійснює благодійну діяльність відповідно до ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» шляхом надання благодійної допомоги за напрямками діяльності визначеними у Статуті Фонду та згідно з Благодійною програмою та Благодійними проєктами, які реалізує Фонд, за рахунок коштів та майна, отриманих від юридичних та фізичних осіб (далі «Благодійники, «Відвідувачі» «Ви» у будь-якому відмінку) у вигляді благодійної пожертви, у тому числі через публічний збір коштів на сайті Фонду https://podolianchuk.com/ (далі «Сайт»).

1.2. Коли будь-яка фізична особа відвідує Сайт, Фонд отримує певну інформацію про неї. Ця Політика конфіденційності (далі «Політика») застосовується коли фізична особа:

1.3. Ця Політика визначає види інформації та персональних даних, які Фонд отримує від Відвідувачів сайту Фонду, порядок їх збирання, обробки та використання. Інформація та персональні дані збираються, обробляються і використовуються у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.4. Фонд зберігає за собою право вносити зміни до Політики в будь-який час та з будь-якої причини, без додаткового повідомлення Відвідувачів про відповідні зміни.

1.5. Надання/розміщення інформації на Сайті є згодою Відвідувача зі змістом цієї Політики та означає, що Відвідувач надає свій дозвіл на те, що Фонд може збирати, використовувати та розголошувати/розповсюджувати інформацію, що встановлює його особу згідно з цією Політикою.

Якщо Ви не згодні з умовами цієї Політики, НЕ направляйте Нам будь-яку інформацію та негайно припиніть користування Сайтом.

2. Види інформації, яку може отримувати фонд

2.1. Фонд збирає інформацію яка стосується Відвідувача лише у тому випадку, якщо він добровільно надав відповідну інформацію або чітко висловив згоду на її надання та/або використання. До інформації, яку Фонд збирає, відноситься:

3. Використання інформації яку ми отримуємо

3.1. Ваші Персональні дані та інша надана Вами інформація використовується тільки з тією метою, з якою Ви надаєте їх Нам.

3.2. Ми використовуватимемо інформацію, надану Вами, з метою підтримки та організації зворотного зв’язку з Вами, для направлення Вам кореспонденції, повідомлень, інформації, для ведення Наших баз даних, в тому числі, бази контактів, відвідувачів, благодійників тощо, для здійснення статистичних, соціологічних та інших досліджень, для формування договорів та інших документів, які є необхідними для оформлення Наших з Вами відносин, формування звітів, передбачених чинним законодавством, а також для запобігання порушенням конфіденційності, правових норм або умов договорів.

3.3. Ми не продаємо інформацію третім особам.

3.4. Будь-яка інформація отримана від Відвідувачів може бути передана третім особам тільки у випадках передбачених чинним законодавством України.

4. Безпека даних

4.1. Фонд зобов’язується дбайливо зберігати надану Вами інформацію та дані безпечно, а також вживати усіх запобіжних заходів для захисту інформації від втрати, неправильного використання або неправомірного внесення змін. Однак, жоден метод передачі інформації через мережу Інтернет чи мобільні засоби зв’язку, чи метод електронного зберігання не є безпечним на 100%. Відповідно, всупереч Нашим зусиллям, Ми не можемо гарантувати чи забезпечити безпеку будь-якої інформації, яку Ви Нам передаєте, за допомогою Нашого Сайту.

4.2. Ви підтверджуєте, що розумієте описані вище ризики, зокрема, те, що надана Вами інформація може бути втрачена або отримана третіми особами, та особисто і самостійно нестимете всі ризики, пов’язані з цим.

5. Поширення інформації, яку ми отримуємо третім особам

5.1. Ми можемо передавати надану Вами інформацію третім особам виключно в мірі, об’єктивно необхідній для досягнення мети, описаної вище, чи для того, щоб захистити безпеку чи цілісність нашого Сайту, для застосування запобіжних заходів проти притягнення до відповідальності чи для сприяння судовим процесам або запитам інших державних органів; чи у випадках, коли, на Наш погляд, необхідно надати таку інформацію задля запобігання завдання фізичної шкоди чи фінансових збитків, чи у зв’язку з розслідуванням стосовно підозрілої чи фактичної незаконної діяльності.

6. Ваші запити щодо обробки даних

6.1. Фонд підтверджує, що ви маєте право доступу до своїх персональних даних, і керується вашими запитами, у випадках, коли це необхідно. Ви маєте наступні права:

Вимога перевірки особи: Фонд відповідно до законодавства зобов’язаний перевірити, що будь-який поданий запит був надісланий особою із законним правом доступу до даних. Тому, перед наданням будь-якої інформації відповідно до запиту суб’єкта персональних даних на доступ до таких даних Фонд може попросити вас надати додаткову інформацію, яка може підтвердити вашу особу та юридичні повноваження.

7. Питання конфіденційності

7.1. Ви маєте право повідомити про скарги, пов’язані з конфіденційністю, до національного наглядового органу із захисту персональних даних. В Україні це Уповноважений Верховної Ради з прав людини, із яким можна зв’язатись через адресу електронної пошти hotline@ombudsman.gov.ua. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики або якщо ви отримали будь-який небажаний електронний лист, надісланий Фондом або начебто надісланий від Фонду, будь ласка, зв’яжіться з Фондом безпосередньо за адресою електронної пошти shahinadi@gmail.com.